اطلاعیه محصولات پویاپروتئین

قابل توجه مشتریان گرامی که در بازه زمانی 1401/02/20 تا 1401/02/24 ثبت سفارش انجام داده اند به علت نوسانات قیمت مرغ و عدم موجودی بار مشتریان ارسال نمی گردد، ثبت سفارش جدید از تاریخ 1401/02/24 با قیمت های جدید می باشد  .