اسفند ۱۲, ۱۳۹۸
اقدامات پیشگرانه شرکت پویا پروتئین در ارتباط با ویروس کرونا

اقدامات پیشگیرانه پویا پروتئین در ارتباط با ویروس کرونا

اسفند ۱۲, ۱۳۹۸
افتتاح پروژه تصفیه خانه شرکت پویا پروتئین

افتتاح تصفیه خانه شرکت پویا پروتئین

دی ۱۱, ۱۳۹۷

بازدید مدیرکل محترم سازمان دامپزشکی استان تهران از شرکت پویا پروتئین

دی ۱۰, ۱۳۹۷

بازدید فرماندار شهرستان شهریار از شرکت پویا پروتئین

دی ۱۰, ۱۳۹۷

حضور ریاست محترم سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران

دی ۱۰, ۱۳۹۷

همایش تجلیل از نمایندگان فروش برگزار شد