ضمن سپاس از انتخاب شما، به استحضار می رساند:

  • در حال حاضر، فروشگاه آنلاین شرکت صنایع گوشت پویا پروتئین آماده خدمات رسانی و ارسال سفارشات به ساکنان محترم استان های تهران و البرز می باشد
  • کلیه سفارشات تا ۴۸ ساعت پس از ثبت سفارش پس از هماهنگی با شما به دست شما خواهد رسید
  • لازم به ذکر است جهت رفاه حال مشتریان عزیز، هزینه ارسال رایگان می باشد

Filters Sort
تصویر
نام محصول
قیمت
مقدار
افزودن به لیست خرید
گردن مرغ بی پوست (900 گرم) پویا پروتئین
۱۲۵,۴۰۰ ۱۳۸,۹۰۰ 
فیله مرغ 900 گرمی پویا پروتئین
۶۴۴,۹۰۰ ۶۵۸,۴۰۰ 
چرخ کرده مخلوط پویا پروتئین
۱,۴۶۸,۴۰۰ ۱,۵۲۸,۴۰۰ 
۱,۱۳۵,۴۰۰ ۱,۱۶۲,۴۰۰ 
۱,۰۱۲,۱۰۰ 
مغز ران بی پوست پویا پروتئین
۸۷۸,۲۰۰ ۹۰۵,۲۰۰ 
ساق مرغ پویا پروتئین
۹۸۱,۰۰۰ ۱,۰۰۸,۰۰۰ 
خورشتی گوسفندی پویا پروتئین
۱,۸۷۳,۳۰۰ 
ران مرغ بی پوست (1800 گرم) پویا پروتئین
۸۱۶,۵۰۰ ۸۴۳,۵۰۰ 
جوجه ساده سینه 900 گرم پویا پروتئین
۵۶۷,۷۰۰ ۵۸۱,۲۰۰ 
جوجه ران ساده (900 گرم) پویا پروتئین
۵۶۷,۷۰۰ ۵۸۱,۲۰۰ 
سینه مرغ با استخوان پویا پروتئین
۹۹۱,۴۰۰ ۱,۰۱۸,۴۰۰ 
بازوی ساده مرغ (900گرم) پویا پروتئین
۳۳۱,۱۰۰ ۳۴۴,۶۰۰ 
بال ساده پویا پروتئین
۳۹۸,۰۰۰ ۴۱۱,۵۰۰ 
خورشتی گوساله پویا پروتئین
۱,۶۵۹,۵۲۰ ۱,۷۰۷,۵۲۰ 
ران گوسفندی پویا پروتئین
۳,۳۹۳,۴۰۰ 
چرخ کرده گوساله پویا پروتئین
۱,۴۵۷,۰۰۰ ۱,۵۱۷,۰۰۰ 
ران گوسفندی پویا پروتئین
۱,۶۹۶,۷۰۰ 
گل ماهیچه گوساله (1 کیلویی ) پویا پروتئین
۱,۸۲۶,۳۰۰ ۱,۸۸۶,۳۰۰ 
شنیسل ساده (900 گرمی) پویا پروتئین
۵۶۷,۷۰۰ ۵۸۱,۲۰۰ 
ماهیچه گوسفندی پویا پروتئین
۱,۸۶۵,۳۰۰ 
فیله سوخاری مرغ (900 گرمی) پویا
۶۴۴,۹۰۰ ۶۵۸,۴۰۰ 
گردن گوسفندی پویا پروتئین
۱,۴۲۲,۶۰۰ 
ساق مرغ پویا پروتئین
۴۹۰,۵۰۰ ۵۰۴,۰۰۰ 
سردست گوسفندی پویا پروتئین
۱,۶۸۶,۱۰۰ 
سینه خرد شده بی پوست پویا پروتئین
۹۹۱,۴۰۰ ۱,۰۱۸,۴۰۰ 
ماهیچه پلویی گوسفندی پویا پروتئین
۱,۳۴۸,۹۰۰ 
راسته گوساله پویا پروتئین
۱,۸۹۰,۹۰۰ ۱,۹۵۰,۹۰۰ 
ران گوساله پویا پروتئین
۱,۸۴۶,۴۰۰ ۱,۹۰۶,۴۰۰ 
سینه مرغ با استخوان پویا پروتئین
۴۹۵,۷۰۰ ۵۰۹,۲۰۰ 
مغز ران بی پوست پویا پروتئین
۴۳۹,۱۰۰ ۴۵۲,۶۰۰ 
مرغ خورد شده بی پوست پویا پروتئین
۸۹۴,۶۰۰ ۹۲۱,۶۰۰ 
ران مرغ بی پوست (1800 گرم) پویا پروتئین
۴۰۸,۲۵۰ ۴۲۱,۷۵۰ 
ران و سینه بی پوست (1800 گرم) پویا پروتئین
۹۰۴,۰۰۰ ۹۳۱,۰۰۰ 
جوجه زعفرانی سینه (900 گرم) پویا پروتئین
۵۶۷,۷۰۰ ۵۸۱,۲۰۰ 
جوجه ران زعفرانی پویا پروتئین
۵۶۷,۷۰۰ ۵۸۱,۲۰۰ 
بیف استراگانوف پویا پروتئین
۹۹۰,۹۵۰ ۱,۰۲۰,۹۵۰ 
بازوی مرغ کبابی زعفرانی پویا پروتئین
۳۳۱,۱۰۰ ۳۴۴,۶۰۰ 
شنیسل با آرد پویا پروتئین
۵۶۷,۷۰۰ ۵۸۱,۲۰۰ 
ران گوساله پویا پروتئین
۳,۶۹۲,۸۰۰ ۳,۸۱۲,۸۰۰ 
جوجه چینی پویا پروتئین
۵۶۷,۷۰۰ ۵۸۱,۲۰۰ 
چرخ کرده مخلوط پویا پروتئین
۱,۱۷۴,۷۰۰ ۱,۲۲۲,۷۰۰ 
چرخ کرده مخلوط پویا پروتئین
۷۳۴,۲۰۰ ۷۶۴,۲۰۰ 
سردست گوسفندی پویا پروتئین
۳,۳۷۲,۲۰۰ 
بیفتک گوساله پویا پروتئین
۱,۲۷۹,۰۵۰ ۱,۳۰۹,۰۵۰ 
مکان گیرنده
۱,۴۴۳,۷۰۰ 
بال کبابی 900 گرم پویا پروتئین
۳۹۸,۰۰۰ ۴۱۱,۵۰۰ 
استیک گوساله پویا پروتئین
۱,۲۷۲,۷۰۰ ۱,۳۰۲,۷۰۰ 
هات داگ وکیوم ممتاز 70%
۵۶۴,۸۰۰ ۷۰۶,۰۰۰ 
پاچین مرغ سوخاری پویا پروتئین
۳۳۱,۱۰۰ ۳۴۴,۶۰۰ 
مخلوط گوساله پویا پروتئین
۱,۷۲۱,۷۰۰ ۱,۷۸۱,۷۰۰ 
چرخ کرده گوساله پویا پروتئین
۷۲۸,۵۰۰ ۷۵۸,۵۰۰ 
ژامبون وکیوم مرغ 90%
۳۸۸,۰۰۰ ۴۸۵,۰۰۰ 
بال و بازو کبابی (900 گرمی) پویا پروتئین
۳۶۴,۵۰۰ ۳۷۸,۰۰۰ 
بال و بازوی ساده (900گرم) پویا پروتئین
۳۶۴,۵۰۰ ۳۷۸,۰۰۰ 
ژامبون وکیوم گوشت 90%
۵۱۵,۲۰۰ ۶۴۴,۰۰۰ 
ران سوخاری پویا پروتئین
۴۹۰,۵۰۰ ۵۰۴,۰۰۰ 
همبرگر90% فست فودی
۶۳۰,۷۰۰ ۷۴۲,۰۰۰ 
کوکتل وکیوم ممتاز 70%
۶۶۷,۲۰۰ ۸۳۴,۰۰۰ 
ژامبون وکیوم مخلوط 90%
۴۴۴,۰۰۰ ۵۵۵,۰۰۰ 
کوکتل وکیوم دودی 55%
۳۴۷,۲۰۰ ۴۳۴,۰۰۰ 
کالباس وکیوم خشک ممتاز 70%
۳۶۹,۶۰۰ ۴۶۲,۰۰۰ 
کوکتل وکیوم ساده 55%
۳۴۰,۰۰۰ ۴۲۵,۰۰۰ 
مرغ برگر 60%
۳۰۳,۴۵۰ ۳۵۷,۰۰۰ 
کباب لقمه70%
۴۸۲,۸۰۰ ۵۶۸,۰۰۰ 
مکان گیرنده
۵۰۹,۱۵۰ ۵۹۹,۰۰۰ 
سوسیس وکیوم بلغاری گوشت 55%
۴۲۷,۲۰۰ ۵۳۴,۰۰۰ 
کالباس وکیوم ۵۵% (گوشت مرغ با قارچ)
۳۶۵,۶۰۰ ۴۵۷,۰۰۰ 
مکان گیرنده
۶۴۸,۰۰۰ ۸۱۰,۰۰۰ 
مکان گیرنده
۵۴۰,۶۰۰ ۶۳۶,۰۰۰ 
کالباس وکیوم کالباس مرغ 60%
۲۴۴,۸۰۰ ۳۰۶,۰۰۰ 
۱,۶۶۹,۶۰۰ 
هات داگ وکیوم ساده 55%
۴۴۶,۴۰۰ ۵۵۸,۰۰۰ 
کالباس وکیوم خشک گوشت 60%
۳۷۳,۶۰۰ ۴۶۷,۰۰۰ 
کالباس وکیوم خشک مکزیکی 60%
۲۸۱,۶۰۰ ۳۵۲,۰۰۰ 
مکان گیرنده
۵۰۹,۱۵۰ ۵۹۹,۰۰۰ 
۳۱۵,۴۰۰ ۳۲۲,۹۰۰ 
۱۶۴,۵۰۰ ۲۲۴,۵۰۰ 
۵۴۰,۷۶۴ ۶۰۷,۶۰۰ 
۴۴۰,۰۰۰ 
مکان گیرنده
۵۵۷,۶۰۰ ۶۵۶,۰۰۰ 
۱,۰۳۷,۲۰۶ ۱,۱۶۵,۴۰۰ 
۳۱۵,۴۰۰ ۳۲۲,۹۰۰ 
۳۱۵,۴۰۰ ۳۲۲,۹۰۰ 
۳۱۵,۴۰۰ ۳۲۲,۹۰۰ 
۳۳۴,۳۷۳ ۳۷۵,۷۰۰ 
۱,۲۴۴,۹۳۲ ۱,۳۹۸,۸۰۰ 
۴۶۴,۳۱۳ ۵۲۱,۷۰۰ 
۳۴۷,۱۸۹ ۳۹۰,۱۰۰