ضمن سپاس از انتخاب شما، به استحضار می رساند:

  • در حال حاضر، فروشگاه آنلاین شرکت صنایع گوشت پویا پروتئین آماده خدمات رسانی و ارسال سفارشات به ساکنان محترم استان های تهران و البرز می باشد
  • کلیه سفارشات تا ۴۸ ساعت پس از ثبت سفارش پس از هماهنگی با شما به دست شما خواهد رسید
  • لازم به ذکر است جهت رفاه حال مشتریان عزیز، هزینه ارسال رایگان می باشد

Filters Sort
تصویر
نام محصول
قیمت
مقدار
افزودن به لیست خرید
چرخ کرده مخلوط پویا پروتئین
۷۸۱,۷۴۵ ۹۱۹,۷۰۰ 
خورشتی گوسفندی پویا پروتئین
۱,۷۶۷,۰۰۰ 
ران مرغ بی پوست (1800 گرم) پویا پروتئین
۹۶۰,۸۷۲ ۱,۰۹۱,۹۰۰ 
بازوی ساده مرغ (900گرم) پویا پروتئین
۴۱۱,۹۳۰ ۴۵۷,۷۰۰ 
بال ساده پویا پروتئین
۴۳۹,۱۱۰ ۴۸۷,۹۰۰ 
خورشتی گوساله پویا پروتئین
۱,۱۷۲,۹۰۸ ۱,۲۷۴,۹۰۰ 
سینه مرغ با استخوان پویا پروتئین
۱,۰۳۶,۳۷۶ ۱,۱۷۷,۷۰۰ 
ران گوسفندی پویا پروتئین
۳,۳۳۵,۲۰۰ 
چرخ کرده گوساله پویا پروتئین
۷۷۵,۶۲۵ ۹۱۲,۵۰۰ 
گل ماهیچه گوساله (1 کیلویی ) پویا پروتئین
۱,۳۳۲,۰۰۰ ۱,۴۰۲,۱۰۰ 
ران گوسفندی پویا پروتئین
۱,۶۶۷,۶۰۰ 
گردن گوسفندی پویا پروتئین
۱,۲۳۱,۳۰۰ 
۷۱۲,۹۰۰ 
سردست گوسفندی پویا پروتئین
۱,۶۵۴,۵۰۰ 
راسته گوساله پویا پروتئین
۱,۳۷۹,۳۱۰ ۱,۴۵۱,۹۰۰ 
ماهیچه پلویی گوسفندی پویا پروتئین
۱,۳۲۳,۶۰۰ 
ماهیچه گوسفندی پویا پروتئین
۱,۶۶۷,۶۰۰ 
ران گوساله پویا پروتئین
۱,۳۰۴,۱۹۲ ۱,۴۱۷,۶۰۰ 
ران و سینه بی پوست (1800 گرم) پویا پروتئین
۱,۰۰۰,۷۳۶ ۱,۱۳۷,۲۰۰ 
بیف استراگانوف پویا پروتئین
۷۲۳,۰۵۰ ۷۶۱,۱۰۰ 
مرغ خورد شده بی پوست پویا پروتئین
۹۳۷,۶۲۰ ۱,۰۴۱,۸۰۰ 
بیفتک گوساله پویا پروتئین
۹۰۴,۶۳۶ ۹۸۳,۳۰۰ 
ران گوساله پویا پروتئین
۲,۶۰۸,۳۸۴ ۲,۸۳۵,۲۰۰ 
استیک گوساله پویا پروتئین
۹۰۰,۲۲۰ ۹۷۸,۵۰۰ 
سردست گوسفندی پویا پروتئین
۳,۳۰۹,۰۰۰ 
چرخ کرده مخلوط پویا پروتئین
۶۷۶,۹۴۰ ۷۳۵,۸۰۰ 
مکان گیرنده
۱,۲۳۱,۳۰۰ 
چرخ کرده مخلوط پویا پروتئین
۳۹۰,۸۳۰ ۴۵۹,۸۰۰ 
مخلوط گوساله پویا پروتئین
۱,۲۱۵,۷۸۰ ۱,۳۲۱,۵۰۰ 
بال و بازوی ساده (900گرم) پویا پروتئین
۴۲۵,۶۱۰ ۴۷۲,۹۰۰ 
هات داگ وکیوم ممتاز 70%
۲۷۹,۶۵۰ ۳۲۹,۰۰۰ 
همبرگر90% فست فودی
۴۰۳,۷۵۰ ۴۷۵,۰۰۰ 
چرخ کرده گوساله پویا پروتئین
۳۸۷,۸۵۵ ۴۵۶,۳۰۰ 
ژامبون وکیوم گوشت 90%
۳۵۸,۷۰۰ ۴۲۲,۰۰۰ 
مکان گیرنده
۱۵۳,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ 
ژامبون وکیوم مخلوط 90%
۲۹۸,۳۵۰ ۳۵۱,۰۰۰ 
کوکتل وکیوم ممتاز 70%
۴۴۲,۸۵۰ ۵۲۱,۰۰۰ 
ژامبون وکیوم مرغ 90%
۳۱۰,۲۵۰ ۳۶۵,۰۰۰ 
مکان گیرنده
۳۳۱,۵۰۰ ۳۹۰,۰۰۰ 
مکان گیرنده
۳۱۹,۶۰۰ ۳۷۶,۰۰۰ 
مکان گیرنده
۳۲۷,۲۵۰ ۳۸۵,۰۰۰ 
مکان گیرنده
۱۰۶,۲۵۰ ۱۲۵,۰۰۰ 
کوکتل وکیوم دودی 55%
۲۲۱,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰ 
مرغ برگر 60%
۱۹۱,۲۵۰ ۲۲۵,۰۰۰ 
سوسیس وکیوم بلغاری گوشت 55%
۲۹۴,۱۰۰ ۳۴۶,۰۰۰ 
مکان گیرنده
۴۲۳,۳۰۰ ۴۹۸,۰۰۰ 
کالباس وکیوم ۵۵% (گوشت مرغ با قارچ)
۲۶۱,۸۰۰ ۳۰۸,۰۰۰ 
مکان گیرنده
۱۴۴,۵۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ 
کالباس وکیوم خشک ممتاز 70%
۲۷۲,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰ 
کباب لقمه70%
۲۹۵,۸۰۰ ۳۴۸,۰۰۰ 
کوکتل وکیوم ساده 55%
۲۱۶,۷۵۰ ۲۵۵,۰۰۰ 
مکان گیرنده
۱۱۰,۵۰۰ ۱۳۰,۰۰۰ 
مکان گیرنده
۱۰۶,۲۵۰ ۱۲۵,۰۰۰ 
مکان گیرنده
۳۴۰,۳۴۰ ۴۰۰,۴۰۰ 
کالباس وکیوم کالباس مرغ 60%
۱۷۹,۳۵۰ ۲۱۱,۰۰۰ 
هات داگ وکیوم ساده 55%
۲۷۷,۱۰۰ ۳۲۶,۰۰۰ 
مکان گیرنده
۳۱۴,۵۸۵ ۳۷۰,۱۰۰ 
کالباس وکیوم خشک گوشت 60%
۲۴۳,۱۰۰ ۲۸۶,۰۰۰ 
مکان گیرنده
۱۱۰,۵۰۰ ۱۳۰,۰۰۰ 
مکان گیرنده
۳۵۰,۲۰۰ ۴۱۲,۰۰۰ 
کالباس وکیوم خشک مکزیکی 60%
۲۰۹,۱۰۰ ۲۴۶,۰۰۰