ضمن سپاس از انتخاب شما، به استحضار می رساند:

  • در حال حاضر، فروشگاه آنلاین شرکت صنایع گوشت پویا پروتئین آماده خدمات رسانی و ارسال سفارشات به ساکنان محترم استان های تهران و البرز می باشد
  • کلیه سفارشات تا ۴۸ ساعت پس از ثبت سفارش پس از هماهنگی با شما به دست شما خواهد رسید
  • لازم به ذکر است جهت رفاه حال مشتریان عزیز، هزینه ارسال رایگان می باشد

Filters Sort
تصویر
نام محصول
قیمت
مقدار
افزودن به لیست خرید
گردن مرغ بی پوست (900 گرم) پویا پروتئین
۱۰۸,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ 
چرخ کرده مخلوط پویا پروتئین
۱,۱۴۶,۹۹۰ ۱,۳۴۹,۴۰۰ 
فیله مرغ 900 گرمی پویا پروتئین
۵۶۲,۵۰۰ ۵۷۶,۰۰۰ 
۹۹۰,۰۰۰ ۱,۰۱۷,۰۰۰ 
۹۱۴,۲۰۰ 
خورشتی گوسفندی پویا پروتئین
۱,۷۷۲,۵۰۰ 
ساق مرغ پویا پروتئین
۸۵۵,۰۰۰ ۸۸۲,۰۰۰ 
مغز ران بی پوست پویا پروتئین
۷۶۵,۰۰۰ ۷۹۲,۰۰۰ 
ران مرغ بی پوست (1800 گرم) پویا پروتئین
۷۱۱,۰۰۰ ۷۳۸,۰۰۰ 
جوجه ران ساده (900 گرم) پویا پروتئین
۴۹۵,۰۰۰ ۵۰۸,۵۰۰ 
بازوی ساده مرغ (900گرم) پویا پروتئین
۲۸۸,۰۰۰ ۳۰۱,۵۰۰ 
سینه مرغ با استخوان پویا پروتئین
۸۶۴,۰۰۰ ۸۹۱,۰۰۰ 
بال ساده پویا پروتئین
۳۴۶,۵۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ 
خورشتی گوساله پویا پروتئین
۱,۴۰۵,۵۳۹ ۱,۵۲۷,۷۶۰ 
جوجه ساده سینه 900 گرم پویا پروتئین
۴۹۵,۰۰۰ ۵۰۸,۵۰۰ 
ران گوسفندی پویا پروتئین
۳,۲۱۰,۰۰۰ 
چرخ کرده گوساله پویا پروتئین
۱,۱۳۸,۰۶۵ ۱,۳۳۸,۹۰۰ 
گل ماهیچه گوساله (1 کیلویی ) پویا پروتئین
۱,۵۹۶,۱۹۰ ۱,۶۸۰,۲۰۰ 
ران گوسفندی پویا پروتئین
۱,۶۰۵,۰۰۰ 
گردن گوسفندی پویا پروتئین
۱,۳۴۵,۰۰۰ 
سردست گوسفندی پویا پروتئین
۱,۵۹۵,۰۰۰ 
فیله سوخاری مرغ (900 گرمی) پویا
۵۶۲,۵۰۰ ۵۷۶,۰۰۰ 
ماهیچه گوسفندی پویا پروتئین
۱,۷۶۵,۰۰۰ 
ساق مرغ پویا پروتئین
۴۲۷,۵۰۰ ۴۴۱,۰۰۰ 
ماهیچه پلویی گوسفندی پویا پروتئین
۱,۲۷۶,۰۰۰ 
راسته گوساله پویا پروتئین
۱,۶۵۳,۰۰۰ ۱,۷۴۰,۰۰۰ 
ران گوساله پویا پروتئین
۱,۵۶۲,۹۸۸ ۱,۶۹۸,۹۰۰ 
سینه خرد شده بی پوست پویا پروتئین
۸۶۴,۰۰۰ ۸۹۱,۰۰۰ 
شنیسل ساده (900 گرمی) پویا پروتئین
۴۹۵,۰۰۰ ۵۰۸,۵۰۰ 
سینه مرغ با استخوان پویا پروتئین
۴۳۲,۰۰۰ ۴۴۵,۵۰۰ 
ران و سینه بی پوست (1800 گرم) پویا پروتئین
۷۸۷,۵۰۰ ۸۱۴,۵۰۰ 
مرغ خورد شده بی پوست پویا پروتئین
۷۷۹,۴۰۰ ۸۰۶,۴۰۰ 
مغز ران بی پوست پویا پروتئین
۳۸۲,۵۰۰ ۳۹۶,۰۰۰ 
جوجه ران زعفرانی پویا پروتئین
۴۹۵,۰۰۰ ۵۰۸,۵۰۰ 
بیف استراگانوف پویا پروتئین
۸۶۶,۵۰۰ ۹۱۲,۱۰۰ 
ران مرغ بی پوست (1800 گرم) پویا پروتئین
۳۵۵,۵۰۰ ۳۶۹,۰۰۰ 
بازوی مرغ کبابی زعفرانی پویا پروتئین
۲۸۸,۰۰۰ ۳۰۱,۵۰۰ 
ران گوساله پویا پروتئین
۳,۱۲۵,۹۷۶ ۳,۳۹۷,۸۰۰ 
جوجه زعفرانی سینه (900 گرم) پویا پروتئین
۴۹۵,۰۰۰ ۵۰۸,۵۰۰ 
شنیسل با آرد پویا پروتئین
۴۹۵,۰۰۰ ۵۰۸,۵۰۰ 
بیفتک گوساله پویا پروتئین
۱,۰۸۴,۲۲۰ ۱,۱۷۸,۵۰۰ 
سردست گوسفندی پویا پروتئین
۳,۱۹۰,۰۰۰ 
مکان گیرنده
۱,۳۶۵,۰۰۰ 
جوجه چینی پویا پروتئین
۴۹۵,۰۰۰ ۵۰۸,۵۰۰ 
شنیسل ران سوخاری پویا پروتئین
۴۹۵,۰۰۰ ۵۰۸,۵۰۰ 
استیک گوساله پویا پروتئین
۱,۰۷۸,۷۹۲ ۱,۱۷۲,۶۰۰ 
هات داگ وکیوم ممتاز 70%
۴۵۲,۰۰۰ ۵۶۵,۰۰۰ 
چرخ کرده مخلوط پویا پروتئین
۵۷۳,۴۹۵ ۶۷۴,۷۰۰ 
چرخ کرده مخلوط پویا پروتئین
۹۹۳,۱۴۰ ۱,۰۷۹,۵۰۰ 
بال کبابی 900 گرم پویا پروتئین
۳۴۶,۵۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ 
چرخ کرده گوساله پویا پروتئین
۵۶۹,۰۷۵ ۶۶۹,۵۰۰ 
پاچین مرغ سوخاری پویا پروتئین
۲۸۸,۰۰۰ ۳۰۱,۵۰۰ 
مخلوط گوساله پویا پروتئین
۱,۴۵۶,۹۱۲ ۱,۵۸۳,۶۰۰ 
بال و بازو کبابی (900 گرمی) پویا پروتئین
۳۱۷,۳۰۰ ۳۳۰,۸۰۰ 
بال و بازوی ساده (900گرم) پویا پروتئین
۳۱۷,۳۰۰ ۳۳۰,۸۰۰ 
ژامبون وکیوم گوشت 90%
۴۲۸,۸۰۰ ۵۳۶,۰۰۰ 
همبرگر90% فست فودی
۵۷۲,۹۰۰ ۶۷۴,۰۰۰ 
ژامبون وکیوم مرغ 90%
۳۲۲,۴۰۰ ۴۰۳,۰۰۰ 
ران سوخاری پویا پروتئین
۴۲۷,۵۰۰ ۴۴۱,۰۰۰ 
ژامبون وکیوم مخلوط 90%
۳۶۹,۶۰۰ ۴۶۲,۰۰۰ 
کوکتل وکیوم ممتاز 70%
۵۳۴,۴۰۰ ۶۶۸,۰۰۰ 
کوکتل وکیوم دودی 55%
۲۷۷,۶۰۰ ۳۴۷,۰۰۰ 
کالباس وکیوم خشک ممتاز 70%
۳۰۸,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰ 
مکان گیرنده
۴۶۱,۵۵۰ ۵۴۳,۰۰۰ 
مرغ برگر 60%
۲۷۵,۴۰۰ ۳۲۴,۰۰۰ 
سوسیس وکیوم بلغاری گوشت 55%
۳۴۲,۴۰۰ ۴۲۸,۰۰۰ 
کباب لقمه70%
۴۳۸,۶۰۰ ۵۱۶,۰۰۰ 
کوکتل وکیوم ساده 55%
۲۷۱,۲۰۰ ۳۳۹,۰۰۰ 
کالباس وکیوم ۵۵% (گوشت مرغ با قارچ)
۳۰۴,۸۰۰ ۳۸۱,۰۰۰ 
مکان گیرنده
۵۱۸,۴۰۰ ۶۴۸,۰۰۰ 
مکان گیرنده
۴۹۲,۱۵۰ ۵۷۹,۰۰۰ 
کالباس وکیوم کالباس مرغ 60%
۲۰۴,۰۰۰ ۲۵۵,۰۰۰ 
کالباس وکیوم خشک گوشت 60%
۳۱۱,۲۰۰ ۳۸۹,۰۰۰ 
کالباس وکیوم خشک مکزیکی 60%
۲۳۳,۶۰۰ ۲۹۲,۰۰۰ 
مکان گیرنده
۴۶۳,۲۵۰ ۵۴۵,۰۰۰ 
هات داگ وکیوم ساده 55%
۳۵۶,۸۰۰ ۴۴۶,۰۰۰ 
مکان گیرنده
۳۴۶,۵۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ 
مکان گیرنده
۵۰۶,۶۰۰ ۵۹۶,۰۰۰