بازدید مدیرکل محترم سازمان دامپزشکی استان تهران از شرکت پویا پروتئین
اسفند ۱۲, ۱۳۹۸
اقدامات پیشگرانه شرکت پویا پروتئین در ارتباط با ویروس کرونا
اقدامات پیشگیرانه پویا پروتئین در ارتباط با ویروس کرونا
اسفند ۱۲, ۱۳۹۸
 
پروژه تصفیه خانه شرکت پویا پروتئین با حضور مدیر کل محیط زیست استان تهران، فرماندار شهرستان شهریار و هیئت همراه افتتاح گردید