تخفیف شگفت انگیز تا ۱۵ آذر

تخفیف ویژه گوشت چرخکرده

تخفیف ویژه تا ۱۰ آذر

محصولات گوشت گوسفندی

محصولات گوشت گوساله

محصولات گوشت مرغ

سوسیس، کالباس، برگر