ضمن سپاس از انتخاب شما، به استحضار می رساند:

  • در حال حاضر، فروشگاه آنلاین شرکت صنایع گوشت پویا پروتئین آماده خدمات رسانی و ارسال سفارشات به ساکنان محترم استان های تهران و البرز می باشد
  • کلیه سفارشات تا ۴۸ ساعت پس از ثبت سفارش پس از هماهنگی با شما به دست شما خواهد رسید
  • لازم به ذکر است جهت رفاه حال مشتریان عزیز، هزینه ارسال رایگان می باشد

Filters Sort
تصویر
نام محصول
قیمت
مقدار
افزودن به لیست خرید
چرخ کرده مخلوط پویا پروتئین
۷۱۲,۵۵۵ ۸۳۸,۳۰۰ 
فیله مرغ 900 گرمی پویا پروتئین
۴۳۷,۰۴۰ ۴۸۵,۶۰۰ 
گردن مرغ بی پوست (900 گرم) پویا پروتئین
۸۸,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ 
۷۳۶,۵۶۰ ۸۳۷,۰۰۰ 
خورشتی گوسفندی پویا پروتئین
۱,۴۲۴,۵۰۰ 
ساق مرغ پویا پروتئین
۶۷۸,۴۲۰ ۷۵۳,۸۰۰ 
بال ساده پویا پروتئین
۲۵۵,۶۹۰ ۲۸۴,۱۰۰ 
بازوی ساده مرغ (900گرم) پویا پروتئین
۲۴۰,۵۷۰ ۲۶۷,۳۰۰ 
ران مرغ بی پوست (1800 گرم) پویا پروتئین
۵۵۹,۹۴۰ ۶۳۶,۳۰۰ 
مغز ران بی پوست پویا پروتئین
۶۳۸,۷۳۰ ۷۰۹,۷۰۰ 
جوجه ران ساده (900 گرم) پویا پروتئین
۳۷۶,۶۵۰ ۴۱۸,۵۰۰ 
خورشتی گوساله پویا پروتئین
۹۷۶,۴۸۸ ۱,۰۶۱,۴۰۰ 
جوجه ساده سینه 900 گرم پویا پروتئین
۳۶۸,۲۸۰ ۴۱۸,۵۰۰ 
ران گوسفندی پویا پروتئین
۲,۸۴۹,۰۰۰ 
چرخ کرده گوساله پویا پروتئین
۷۰۶,۹۴۵ ۸۳۱,۷۰۰ 
گل ماهیچه گوساله (1 کیلویی ) پویا پروتئین
۱,۱۰۸,۹۴۰ ۱,۱۶۷,۳۰۰ 
گردن گوسفندی پویا پروتئین
۱,۰۰۳,۲۰۰ ۱,۰۵۶,۰۰۰ 
سینه مرغ با استخوان پویا پروتئین
۶۰۳,۸۶۰ ۶۸۶,۲۰۰ 
ران گوسفندی پویا پروتئین
۱,۴۲۴,۵۰۰ 
راسته گوساله پویا پروتئین
۱,۱۴۸,۳۶۰ ۱,۲۰۸,۸۰۰ 
۶۵۳,۱۲۵ ۶۸۷,۵۰۰ 
فیله سوخاری مرغ (900 گرمی) پویا
۴۳۷,۰۴۰ ۴۸۵,۶۰۰ 
ماهیچه پلویی گوسفندی پویا پروتئین
۱,۱۳۰,۸۰۰ 
سردست گوسفندی پویا پروتئین
۱,۴۱۳,۵۰۰ 
ماهیچه گوسفندی پویا پروتئین
۱,۴۲۴,۵۰۰ 
ران گوساله پویا پروتئین
۱,۰۸۵,۸۷۶ ۱,۱۸۰,۳۰۰ 
ساق مرغ پویا پروتئین
۳۳۹,۳۰۰ ۳۷۷,۰۰۰ 
سینه خرد شده بی پوست پویا پروتئین
۶۱۷,۵۸۰ ۶۸۶,۲۰۰ 
ران و سینه بی پوست (1800 گرم) پویا پروتئین
۵۸۲,۲۹۶ ۶۶۱,۷۰۰ 
بیف استراگانوف پویا پروتئین
۶۰۲,۰۲۰ ۶۳۳,۷۰۰ 
جوجه ران زعفرانی پویا پروتئین
۳۷۶,۶۵۰ ۴۱۸,۵۰۰ 
سینه مرغ با استخوان پویا پروتئین
۳۰۹,۰۶۰ ۳۴۳,۴۰۰ 
مرغ خورد شده بی پوست پویا پروتئین
۵۶۰,۵۲۰ ۶۲۲,۸۰۰ 
شنیسل ساده (900 گرمی) پویا پروتئین
۳۶۸,۲۸۰ ۴۱۸,۵۰۰ 
شنیسل با آرد پویا پروتئین
۳۶۸,۲۸۰ ۴۱۸,۵۰۰ 
مغز ران بی پوست پویا پروتئین
۳۱۹,۶۸۰ ۳۵۵,۲۰۰ 
ران گوساله پویا پروتئین
۲,۱۷۱,۷۵۲ ۲,۳۶۰,۶۰۰ 
جوجه چینی پویا پروتئین
۳۷۶,۶۵۰ ۴۱۸,۵۰۰ 
بیفتک گوساله پویا پروتئین
۷۵۳,۲۰۴ ۸۱۸,۷۰۰ 
بازوی مرغ کبابی زعفرانی پویا پروتئین
۲۳۵,۲۲۰ ۲۶۷,۳۰۰ 
جوجه زعفرانی سینه (900 گرم) پویا پروتئین
۳۶۸,۲۸۰ ۴۱۸,۵۰۰ 
پاچین مرغ سوخاری پویا پروتئین
۲۴۰,۵۷۰ ۲۶۷,۳۰۰ 
سردست گوسفندی پویا پروتئین
۲,۸۲۷,۰۰۰ 
چرخ کرده مخلوط پویا پروتئین
۶۱۶,۹۵۰ ۶۷۰,۶۰۰ 
استیک گوساله پویا پروتئین
۷۴۹,۵۲۴ ۸۱۴,۷۰۰ 
ران مرغ بی پوست (1800 گرم) پویا پروتئین
۲۸۶,۴۷۰ ۳۱۸,۳۰۰ 
شنیسل ران سوخاری پویا پروتئین
۳۷۶,۶۵۰ ۴۱۸,۵۰۰ 
بال و بازو کبابی (900 گرمی) پویا پروتئین
۲۴۲,۷۹۰ ۲۷۵,۹۰۰ 
بال کبابی 900 گرم پویا پروتئین
۲۵۰,۰۱۰ ۲۸۴,۱۰۰ 
چرخ کرده مخلوط پویا پروتئین
۳۵۶,۳۲۰ ۴۱۹,۲۰۰ 
مکان گیرنده
۱,۰۵۶,۰۰۰ 
مخلوط گوساله پویا پروتئین
۱,۰۱۲,۲۷۶ ۱,۱۰۰,۳۰۰ 
بال و بازوی ساده (900گرم) پویا پروتئین
۲۴۸,۳۱۰ ۲۷۵,۹۰۰ 
چرخ کرده گوساله پویا پروتئین
۳۵۳,۵۱۵ ۴۱۵,۹۰۰ 
همبرگر90% فست فودی
۳۴۳,۴۰۰ ۴۰۴,۰۰۰ 
هات داگ وکیوم ممتاز 70%
۲۶۶,۹۰۰ ۳۱۴,۰۰۰ 
ژامبون وکیوم مخلوط 90%
۲۱۷,۶۰۰ ۲۵۶,۰۰۰ 
ژامبون وکیوم گوشت 90%
۲۶۱,۸۰۰ ۳۰۸,۰۰۰ 
مکان گیرنده
۱۳۶,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰ 
ژامبون وکیوم مرغ 90%
۲۳۸,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰ 
مکان گیرنده
۲۷۲,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰ 
کوکتل وکیوم ممتاز 70%
۳۵۴,۴۵۰ ۴۱۷,۰۰۰ 
مرغ برگر 60%
۱۷۸,۵۰۰ ۲۱۰,۰۰۰ 
کوکتل وکیوم دودی 55%
۱۷۶,۸۰۰ ۲۰۸,۰۰۰ 
مکان گیرنده
۸۴,۱۵۰ ۹۹,۰۰۰ 
مکان گیرنده
۳۴۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ 
سوسیس وکیوم بلغاری گوشت 55%
۲۳۵,۴۵۰ ۲۷۷,۰۰۰ 
مکان گیرنده
۱۲۳,۲۵۰ ۱۴۵,۰۰۰ 
مکان گیرنده
۲۴۹,۴۷۵ ۲۹۳,۵۰۰ 
مکان گیرنده
۳۳۸,۳۰۰ ۳۹۸,۰۰۰ 
مکان گیرنده
۲۶۶,۹۰۰ ۳۱۴,۰۰۰ 
کالباس وکیوم ۵۵% (گوشت مرغ با قارچ)
۱۸۷,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰ 
سوسیس وکیوم آلمانی 40%
۱۸۸,۷۰۰ ۲۲۲,۰۰۰ 
کالباس وکیوم خشک ممتاز 70%
۲۰۶,۵۵۰ ۲۴۳,۰۰۰ 
کباب لقمه70%
۲۴۷,۳۵۰ ۲۹۱,۰۰۰ 
کوکتل وکیوم ساده 55%
۱۷۳,۴۰۰ ۲۰۴,۰۰۰ 
مکان گیرنده
۸۴,۱۵۰ ۹۹,۰۰۰ 
مکان گیرنده
۹۸,۶۰۰ ۱۱۶,۰۰۰ 
مکان گیرنده
۱۴۴,۵۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ 
مکان گیرنده
۲۸۴,۸۳۵ ۳۳۵,۱۰۰ 
مکان گیرنده
۲۷۱,۱۵۰ ۳۱۹,۰۰۰ 
کالباس وکیوم کالباس مرغ 60%
۱۳۷,۷۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ 
هات داگ وکیوم ساده 55%
۲۲۱,۸۵۰ ۲۶۱,۰۰۰ 
مکان گیرنده
۱۱۰,۵۰۰ ۱۳۰,۰۰۰ 
مکان گیرنده
۲۹۹,۲۰۰ ۳۵۲,۰۰۰ 
کالباس وکیوم خشک گوشت 60%
۱۹۲,۹۵۰ ۲۲۷,۰۰۰ 
کالباس وکیوم خشک مکزیکی 60%
۱۶۷,۴۵۰ ۱۹۷,۰۰۰