بازدید فرماندار شهرستان شهریار از شرکت پویا پروتئین
دسامبر 31, 2018
 
دکتر ولی اله واعضی مدیر کل دامپزشکی استان تهران به همراه رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان شهریار، دکتر مهدی خدابخشی ، با حضور در شرکت تولیدی پویا پروتئین از نحوه فعالیت این واحد تولیدی بازدید کرد و از نزدیک با مسایل و مشکلات موجود آشنا شد.